Jsou ohroženy „včelařské eurodotace“ pro období 2020 - 2022?

Jsou ohroženy „včelařské eurodotace“ pro období 2020 - 2022?

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., společně s ostatními včelařskými spolky sdruženými v Asociaci včelařských spolků - svaz, z. s. (AVS) zaslala otevřený dopis ministru zemědělství. Předmětem je nesouhlas s postupem Českého svazu včelařů, z. s. (dále ČSV).

ČSV se na svém srpnovém zasedání Republikového výboru a Ústřední kontrolní komise usnesl, že bude administrovat požadavky na jednotlivá opatření NV č. 148/2019 Sb. zásadně pro členy ČSV (bod A, odstavec 8 - viz níže). Tím ČSV porušil dohodu, ke které se zavázal při jednáních o Českém včelařském programu na období 2020 - 2022, z něhož následně vzešlo předmětné Nařízení vlády, tedy že bude administrovat evropské dotace pro všechny včelaře v ČR. Týká se to opatření, ke kterým se ČSV přihlásil. 

Tímto usnesením se ČSV značně diskreditoval a dal jasně najevo, že je nedůvěryhodný partner. Svým rozhodnutím může způsobit, že z důvodu nerovného přístupu (zvýhodňování určité skupiny včelařů) nebude moci část včelařů čerpat eurodotace.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., při jednání o Českém včelařském programu prosazuje přímý vztah včelař - stát, tedy aby veškeré dotace pro včelaře byly vypláceny přímo SZIF tak, jak je to běžné u ostatních dotací.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s., konaného dne 24. 8. 2019 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi lze nalézt na: http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-8-2019.pdf

 

Kontaktní osoba: Radomír Hykl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s.  email: reditel@psnv.cz, tel 773 899 716 

 

TZ ke stažení v PDF


Poznámka pro editory:                                                          

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., sdružuje více než 800 včelařů i zájemců o obor a existuje už od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Prioritou spolku je od samého počátku existence propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem, a také při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.